HOME

Aktualności

O NAS

SZKOLENIE ŻEGLARSKIE

SZKOLENIE MOTOROWODNE

REJSY

GALERIA

KONTAKT

LINKI

WIEDZA
Kursy żeglarskie
Kursy jachtu względem wiatru
Komendy
Manewrowanie
Przepisy
Locja
Prace bosmańskie
Egzamin-wiedza teoretyczna
Dokumenty - karta egzaminacyjna ż.j.
Dokumenty - zaświadzczenie o zdaniu egzaminu
Oswiadczenie rodzicow i opiekunow
Literatura
Nauka i testy
Egzamin

Przed egzaminem:


  A po egzaminie:


Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyc osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

            Aby wygenerować wniosek kliknij tutaj:   Wygeneruj wniosek

  • wygenerowany elektronicznie wniosek  - ( ze strony PZŻ)
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa - (wystawione przez KE) - oryginał
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – (w przypadku osoby małoletniej)
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
  • w przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa
     
  • Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.
HOMEAktualnościO NASSZKOLENIE ŻEGLARSKIESZKOLENIE MOTOROWODNEREJSYGALERIAKONTAKTLINKIWIEDZA
Szkolenie zeglarskie Wrocław szkolenie motorowodne